DiNLER ve PEYGAMBERLER

 
Dinin Tarifi :

            Din, konuyla ilgilenenler tarafından çok çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bizim inancımız olan Islam'a göre dinin tarifini öğrenelim.


          "Din, insanoğlunu doğruya, iyiye, dünya ve ahiret saadetine yöneltmek için yüce Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği ilahi kanunlardır." Demek ki gerçek manasıyla din, Allah tarafından bildirilen, Peygamberler  aracılığı ile insanlara duyurulan ve hayatı bütünüyle kuşatan ilahi emir ve yasaklardır.

         Öyleyse insanların kendi bilgi ve görüşleriyle ortaya koydukları kurallar gerçek anlamıyla din değildirler