TAKDİM

Güçlünün güçsüzü ezdiği, kanun nizam diye hiçbir şeyin bilinmediği, çöl kanunu adı verilen kaba kuvvetin hüküm sürdüğü, insanların canavarlardan daha da ileri giderek kendi cinslerini parçaladığı bir zamanda, bundan tam 1400 küsur yıl önce, insanlığın yaratıcısı Allah (c.c) tarafından bir peygamber, bir kitap ve bir din gönderildi.

Daha önce de defalarca uyarılmasına rağmen unutuyordu insanoğlu. Bunu pek iyi bilen yüce Yaratıcı son kez bir daha uyardı, koruyup yaşattığı kulunu. Hem de en büyük bir peygamberle ve korumayı garanti altına aldığı muhteşem bir kitapla.

Herşey bundan sonra oluverdi. Sanki bu yeni din sihirli bir değnekti. Gelişinden elli yıl dahi geçmeden, büyük peygamberin toprağı henüz kurumadan, en büyük, en medeni, en güçlü bir millet oluşuverdi.

Artık insan yaratanının emrine girmiş, elinde onun verdiği reçete, her işi yerli yerinde, rızasına uygun bir şekilde yapıyordu.

Bu işten memnun olmayan tek kişi vardı. Zaten o insanın ilk yaratıldığı gün memnuniyetsizliğini isyanıyla açığa vurmuştu.

Evet şeytan bu işten memnun olmamış hemen harekete geçerek -başarısının bir tek sebebi olarak keşfettiği- müslümanları dinlerinden uzaklaştırmaya çalışmış ve Nefs'in de yardımıyla başarmıştır.

Bu arada insan unsurunun ikinci ve temel varlığı olan kadın oldukça kullanılmış ve istismar edilmiştir.

islam nasıl olur da kadına değer vermez, islâm'da kadın, ya anadır, ya bacıdır, ya hanımdır. Namusu ve dini için yaşayan müslümanın bu değerler yegâne varlık sebebidir.

Özellikle son yıllarda islâm'a saldıran bazı kasıtlı şahısların, kadını istismarları hakkındaki çirkin iftiralarını cevaplandıran bu kitap, müslüman oluşuyla gurur duyan her müslüman kardeşimiz ve bacımızın defalarca okuyacağı, okutacağı, hediye edebileceği bir eserdir.

Yayınevimiz toplumun bu denli derin bir yarasına parmak basan bu kitabı yayınlayarak sizlere hizmet etmenin huzuru içindedir.

Takdir sizden, tevfik Allah (c.c.)'tandır.

İSLÂMOĞLU YAYINCILIK

[Counter]