Esmaül Hüsna

 

38

El-Kebir
Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük


Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O'na mahsustur.

"O, gaybı da, müsahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir." Rad, 9

"Artık hüküm, Yüce, büyük olan Allah'ındır." Mumin, 12