Esmaül Hüsna

 

40

El-Mukit
Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren


Mukît, mahlûkatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran, onların gıdasını veren ve her şeyi koruyan demektir.

“Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O’ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?” Fâtır, 3

Mukît, Rezzâk'tan daha hususîdir. Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır.

"Azık isteyene vermemek, kişiye günah olarak yeter." Peygamber Efendimiz (s.a.v)