Esmaül Hüsna

 

55

El-Metin
Çok kuvvetli, çok dayanıklı, âcizliği, za'fiyeti ve gevşekliği olmayan


Allah için zorluk ya da kolaylık söz konusu değildir. Bir kainatı dahi bir yaprağı yarattığı gibi yaratabilir. Allah Metin, güç ve kuvvetli azalmayan, güçsüz düşmeyendir.

“Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir, Metîn (sağlam olan), kuvvet sahibi olandır.” Zâriyât, 58