Esmaül Hüsna

 

73

El-Evvel
Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık


"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid, 3

Allah Teâlâ, başlangıcı ve sonu olmayandır. O, her şeyden öncekidir ve her şeyden sonrakidir.

Başlangıç ilk olarak Allah'la başladı, son olarak dönüş yine O'nadır.