Esmaül Hüsna

 

75

Ez-Zahir
Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan


Gördüğümüz her manzara, işittiğimiz her ses, tuttuğumuz, tattığımız her şey, her mana, içimizde ve dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O'nun varlığına şahiddir.

"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid, 3

Allah Teâlâ'nın varlığı herşeyden âşikârdır.