Diyanet Hac İlmihali

 

 

IV. KIRAN HACCI

 

Kıran haccı, hem umreye hem hacca niyet edilerek bir hac mevsiminde bir ihramla yapılan hacdır. Temettu haccı gibi Kıran haccını da sadece âfâkiler ve Hıll bölgesinde ikamet edenler yapabilir. Harem bölgesi sakinleri kıran haccı yapamazlar.

a)  "Haca hazırlık" aşamasından sonra âfâkîler "mîkât" sınırlarını geçmeden, "Hıll bölgesi sakinleri" ise bulundukları yerde umre ve hac yapmaya

  اللهم اني اريدالعمرة و الحج  فيسرهما لي و تقبلهما مني

"Allah'ım! Umre ve hac  yapmak istiyorum. İkisini bana kolaylaştır ve kabul buyur" diyerek niyet eder ve telbiye getirir.

b) Bu aşamadan sonra temettu haccında zikrettiğimiz şekilde hareket eder. Ka'be'ye varınca umre tavafını ve peşinden umre sa'yini yapar.

Sa'y bittikten sonra tıraş olup ihramdan çıkmaz. İhram yasaklarına uymaya devam eder.

Umre sa’yi yapınca gerekiyorsa biraz dinlenir, sonra ayrıca "kudüm tavafı" yapar ve peşinden "tavaf namazı" kılar. İsterse "hac sa‘yini" bu kudüm tavafının arkasından yapabilir. Kudüm tavafının peşinde sa' yapacak ise tavafta ıztıbâ‘ ve ilk üç şavtta remel yapar. İsterse Sa'yi yapmaz daha sonra "ziyaret tavafının" peşinden yapar.

d) Terviye günü temettu haccında olduğu gibi Mina'ya veya doğrudan Arafat'a çıkar, Arafat vakfesini, sonra Müzdelife vakfesini yapar.

Bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş atar, şükür kurbanını kesir.

Kurban kestikten sonra saç tıraşı olur veya saçını kısaltır ve ihramdan çıkar. Böylece cinsel ilişki dışındaki diğer bütün ihram yasakları kalkar.

Mekke’ye gider ve haccın tavafını yapar. Arafat vakfesinden önce yapmamış ise haccın sa’yini de yapar.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü öğleden sonra cemrelerden her birine yedişer taş atar.

Memleketine dönmeden önce "veda tavaf" yapar ve haccını böylece tamamlamış olur.

Temettu hacından farklı olarak Kıran haccında;

-Umre ve hacca birlikte niyet edilir.

-Umrenin tavaf ve Sa'yi yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmaz

-"Kudüm tavafı", umre tavafı ve sa'yinden sonra yapılır.