Rabbımız -Allhımız- Yce Kur'n'ımızda melen şyle buyuruyor:

(Ey mn edenler..iki, kumar, dikili taşlar -putlar-, ve fal okları, şeytan işi birer pislikdir. Bunlardan kaının ki, kurtuluşa eresiniz.)

(Şeytan; iki ve kumarla sizin aranıza dşmanlık ve kin sokmak, ve sizi Allah'ı anmakdan, hatırlamakdan alıkoymak ister; artık bunlardan vazgediniz değil mi?..)

Kur'n-ı Kerm, sayfa: 122, sre: Mide, yet: 90-91