İSLÂM'DA HELÂLLER VE HARAMLAR

 

 

 

 

ARİYE BABI

 

224. Kebir: Ariyet Verilen Şeyi Sahibinin İzni Olmadan Kullanacağı Kararlaştırılan Şeyin Haricinde Kullanmak

 

225. : Ariyet Verilen Şeyi Sahibinin İzni Olmadan Başkasına İareye Vermek Veya Verme Dediği Halde Vermek

 

226. : Ariyet Verilen Şeyi Süresi Dolduğu Halde Kullanmaya Devam Etmek

 

Bu üçünün kebâirden olduğunu açıkça söylemem, ilk âlimlerin sözlerinden anlaşılan bir gerçektir. Zira bu, hem gasbe ve hem de zulme girer. Bunlardan her ikisi  olup ilerde anlatılacaktır. Çünkü bunlarda mal sahibine karşı haksızlık vardır.

Âriye demek, herhangi bir şeyi belli bir zaman için belli bir amaçla belli bir işde, belli bir adamın kullanması demektir. Bunla­rın herhangi birinde değişiklik zulüm ve haksızlıktır. Zulüm ve gasb bölümünde anlatacağım her hadis, bunların hakkında da câridir.[1]


 

[1] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm'da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 771.