İSLÂM'DA HELÂLLER VE HARAMLAR

 

 

 

 

VAKIF BABI

 

233. : Vâkıfın Şartını Yerine Getirmemek

 

Her ne kadar imamlarımız bunu açıkça ele almamışlarsa da, bu­nun da  olduğu meydandadır. Çünkü burada insanların ma­lını batıl şekilde vermek vardır. Bu ise kebâirdendir.[1]

 

LUKATA (YİTİK) BABI

 

234. Ve 235. ler: Şartlarını Yerine Getirip Gerekli Araştırmayı Yapmadan Bulduğu Malı Kendi Arzusuna Göre Kullanmak

 

Bunların  oldukları meydandadır. Çünkü bunlar, başkası­nın malını batıl sebeplerle yemek kabilindendir.[2]

 

LAKİT -YİTİK VE KAÇAK KÖLE- BABI

 

236. : Kaçak Köleyi Ve Yitik Malı Bulduğu Vakit Şahit Tutmayı Terketmek

 

Bunun  olmasını Zerkeşi saraheten söylemiştir. Bu  olunca, yukardaki yitik ve vâkıfın şartına uymayıp vakfı yemenin de  olduğu meydana çıkar. Zira onların mefsedeti bundan daha büyüktür. Gerçi burada da büyük fesat vardır. Çünkü bulduğu ço­cuğa şahit tutmayacak olursa, yarın, “Bu benim kölem idi- diye bir iddiada bulunabilir ve böylece hür bir insanı köle haline getirir. İşte bu gibi sebeplerden ötürü bu da kebâirdendir. Hatta bazı şeyler vardır ki, bugün onlarda büyük bir fesadlık göze çarpmaz. Fakat ilerde o fesadlığa ulaşabilecekleri için, onlar da kebâirdir, çünkü vesâil için mukasid hükmü vardır. Bununla beraber başkaları kebâir demediği ve hatta aksini öne sürdükleri halde, benim pek çoklarına kebâir dediğimin hikmetini anlamış oldunuz.[3]


 

[1] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm'da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 780.

[2] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm'da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 780.

[3] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm'da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 780-781.