İLAHİLER

 

Bir gece

 

Ondört asır evvel yine böyle bir geceydi

Kumdan ayın ondördü bir öksüz çıkıverdi!

Lakin o ne hüsrandır ki: Hissetmedi gözler

Kaç bin senedir halbuki, bekleşmedelerdi

 

Dünya neye sahipse O'nun sevgisidir hep

Medyun O'na cem'iyyeti, medyun ona ferdi

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet

Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

 

                                       M.AKİF ERSOY

 

default_horizontal_line
 


Yağmur

 

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım

Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım

Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım

Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım

Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım

Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım

Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım

Senin için görülen bir düş de ben olsaydım

Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım

Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım

Sana hicret eden bir Kureyş'li de ben olsaydım

Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım

Batlı yıkmak için kuşandığın kılıcın

Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım

 

                                          NURULLAH GENÇ

default_horizontal_line
 

 


Talea'l-Bedru Aleyna

 

Talea'l-Bedru Aleyna

Min seniyyat'il-veda

 

Vecebeş şükrü aleyna

Ma dea lillahi de'a

 

Ente şemsün ente bedrun

Ente nurun ala nur

 

Ente misbahus Süreyya

Merhabam ya hayra da

 

Kad lebisne sevbe izzin

Ba'de esvabir rika

 

Ve rada'na sedye mecdin

Ba de eyyamid daya

 

Eyyühel mebusü fiyna

Ci'te bil emril muta

 

Ci'te şerraftel Medine

Merhabam ya hayra da

 

Kalet ehmarüd deyaci

Kul li erbabil islam

 

Küllü men yetba Muhammed

Yenbeğiy ella yüdam

 

Ve teahedna cemian

Yevme aksemmel yemin

 

Len nehunel abde yevmen

Vet tehazna sıdka din

 

Lestü vallahi neziyyen

Ma yükasihil ibad

 

Meşheden ya necme emnin

Zü ve bain ve vidad

 

Sallalahu ala Muhammed

Sallalahu aleyhi vesselem

 

default_horizontal_line
 


Muhammed Anadan doğdu

 

Muhammed anadan doğdu

Melekler tebriğe indi

Gönüller şaduman oldu

Can Muhammed nurdan Ahmed

 

Gördüm göbeği kesilmiş

Sünnet olmuş toz ekilmiş

Nurdan kundağa sarılmış

Can Muhammed nurdan Ahmed

 

Hakkın nikabı yüzünde

Kudret sürmesi gözünde

Gördüm melekler dizinde

Can Muhammed nurdan Ahmed

 

Dileriz Hak'tan inayet

Umarız senden şefaat

Son nefeste hem selamet

Can Muhammed nurdan Ahmed

 

default_horizontal_line
 


Nur kundak içinde

 

Seyreyleyüp yandım mahcemaline Allah Allah

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımm canısın sen ya Muhammed

 

Kokuları benzer cennet gülüne Allah Allah

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın canısın sen ya Muhammed

 

Kevser dudakları bilmem ne söyler Allah Allah

Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler

Daha tıfıl iken ümmetin diler Allah Allah

 

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın canısın sen ya Muhammed

Bildim odur iki cihan serveri Allah Allah

 

Allah Habibi son peygamberi

O'dur yerin göğün şemsi kameri

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın canısın sen ya Muhammed

default_horizontal_line
 

 


Arayı arayı

 

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kabe yollannda tozlara batsam

Hub cemalin birkez düşümde görsem

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişem ben bu hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammedi Canım arzular seni

 

Ali ve Hasan, Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer günü Hak divanda

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

Yunus senin methin eder dillerde

Dillerde dillerde her gönüllerde

Arayı arayı gurbet illerde

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

default_horizontal_line
 

 


Kabe'nin yolları

 

Kabe'nin yolları bölük bölüktür.

Benim yüreciğim delik deliktir

Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

 

Canım Kabe'm varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

Eşim dostum yüklesinler yükümü

Komşularım helal etsin hakkını

Görmez oldum ırak ile yakını

 

Canım Kabe'm varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

default_horizontal_line
 

 


Hicaz çölleri

 

Geçtiğiniz yollara

Bizden selam götürün

Hak-dost diyen dillere

Bizden selam götürün

 

Kutlu Hicaz çölüne

Hakk'ın solmaz gülüne

O Müminler seline

Bizden selam götürün

 

Girenler dostun bağına

Düşmez küfrün ağma

Mübarek nur dağına

Bizden selam götürün

 

Yağan Nur-i Hüdaya

Merve ile Safa'ya

Muhammed Mustafa'ya

Bizden selam götürün

 

Yalvarıp Rabbimize

Dualar edin bize

Muazzam Kabe'mize

Bizden Selam götürün

 

Her yönelen Allah'a

Çıkar nurlu sabaha

Al-i Rasülullah'a

Bizden selam götürün

 

Girersiniz ihrama

El sürmeden harama

Sahabe-i Kiram'a

Bizden selam götürün

 

Lebbeyk deyip boyuna

Koşun zemzem suyuna

Beni Haşim soyuna

Bizden selam götürün

 

Mekke ile Medine

iki eşsiz hazine

Cihanyar-ı güzine

Bizden selam götürün

 

Kavrulan açık başa

Öpülen siyah taşa

Gözlerden akan yaşa

Bizden selam götürün

 

Yetişir Cemal gayri

Çok sözün yoktur hayrı

Hüccaca ayrı ayrı

Bizden selam götürün

 

default_horizontal_line
 

 


Hac ilahisi

 

Gönül kulağıma gelse bir sada

Ey kulum gel eyle haccını eda

Etsem malı-mülkü, cananı feda

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

 

Babüs-selam'ından beytine girsem

Hacer'ül-Esved'e yüzümü sürsem

Geçip masivadan vuslata ersem

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

 

Salih Kullarınla tavafa dursam

Nurunla mest olup feyzinle doysam

Tecelli-i Zatını ruhumda duysam

 

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

Akarken göz yaşım Safa'ya düşsem

Yalınayak başı açık Merve'ye koşsam

Zemzem-i Şerifi içerek coşsam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

 

Arafat'tan affa uğrayıp çıksam

Günahım tevbenin nuruyla yaksam

Beka denizine çağlayıp aksam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

İnnel hamde venniğmete leke vel mülk

La şerike lek

 

default_horizontal_line
 

 


Mevlam nasip etse

 

Gani Mevlam nasib etse

Varsam ağlayı ağlayı

Medine'deki Muhammedi

Görsem ağlayı ağlayı

 

Delil yapışsa elime

Lebbeyk öğretse dilime

İhram bezini belime

Sarsam ağlayı ağlayı

 

Akıtırlar hayvan kanı

Esirgemez kimse canı

Şol meydanda koç kurbanı

Kessem ağlayı ağlayı

 

Hüccac döner yana yana

Ciğerim döndü büryana

Şol zemzemden kana kana

içsem ağlayı ağlayı

 

Derviş Yunus der can ile

Kul olmuşum iman ile

Dilim Zikr-i Kur'an ile

Varsam ağlayı ağlayı

 

default_horizontal_line
 

 


AMAN ÇEŞME

 

Aman çeşme canım çeşme

Sen Ahmed'i görmedin mi

Biraz önce abdest aldı

Şu karşı ki camiye sor

 

Aman cami canım cami

Can Ahmed'i görmedinmi

Biraz önce namaz kıldı

Şu karşıki çarşıya sor

 

Aman çarşı canım çarşı

Nur Ahmed'i görmdin mi

Biraz önce kefen aldı

Şu karşıki kabire sor

 

Aman kabir canım kabir

Muhammed'i görmedin mi

Şimdiye kadar sizindi

Şimdi ise bizim oldu.

 

default_horizontal_line
 


ANNEM

 

Anneler başta taç imiş

Her dertlerde iliç imiş

Bir evlat bir pir olsa da

Annesine muhtaç imiş

 

Eyle annem eyle annem

Hakkın helal eyle anne

 

Benim için katlandın sen

Çok zahmet zorluklara

Dokuz ay on gün taşıdan

Gözüm nuru canım annem

 

Beni emzirip büyüttün

Ninniler söyleyerek sen

Nasıl öderim hakkını

Annem hakkın helal eyle

 

Beni büyümek için sen

Geçeni gündüz eyledin

Kundagıma sardın hergün

Hakkın helal eyle annem

 

Yüce Mevlanın Cenneti

Ayagının altındadır

Ver ayagını öpeyim

Annem hakkın helal eyle

 

Emeğin pek çoktur senin

Hakkım helal etmezsen

Mevla Cennetine koymaz

Hakkın helal eyle annem

 

default_horizontal_line
 

 

 


GÜLME GÜLME ağla GÖNÜL

 

Bir garibsin şu dünyada

Gülme gülme ağla gönül

Derdin dahi çoktur senin

Gülme gülme ağla gönül

 

İşi gücü cevru cefa

Dünya kime kıldivefa

Hani Muhammed Mustafa

Gülme gülme ağla gönü

 

Ebubekir sıddık veli

O'dur peygamberin yari

Hani Ömer, Osman, Ali

Gülme gülme ağla gönül

 

Onlar cihane geldiler

Hep gittiler kalmadılar

Gülmediler ağladılar

Gülme gülme ağla gönül

 

Birgün ola ecel gele

Kullar kulluğunda kala

Cümle mahluk toprak ola

Gülme gülme ağla gönül

 

Aşık Yunus söyler sözü

Kanlı yaşlar döker gözü

Eğer yazın eğer gözün

Gülme gülme ağla gönül

 

default_horizontal_line
 

 


ÖLMEMEYE ÇAREMÎ VAR

 

Gururlanma insanoğlu

Ölmemeye çaremi var

Hazen görmüş bir gül gibi

Salmamaya çarenmi var

 

Hayat denen dolap döner

Bütün mahluk olan biner

Yağı biten kandil söner

Sönmemeye çaremi var

 

Hiç aldanma mala mülke

Gitmez isen doğru yola

Tatlı canın azraile

Vermemeye çaremi var

 

Hiç güvenme can dostuna

Uçuşurlar mal kastına

Çıkıp teneşür üstüne

Yatmamaya çaremi var

 

Düşünmezsin hiç ölmeyi

Terk etmezsin hiç gülmeyi

Yakası yok ak gömleği

Giymemeye çaremi var

 

Nerde ecdad nerde ata

Hak'ka karşı yapma hata

Taput denen ağaç ata

Binmemeye çaremi var

 

Daim yürür Hak izinde

Hak'kı söyler her sözünde

Dört kişinin omuzunda

Gitmemeye çaremi var

 

Kalkacaktır gözden perde

Göreceksin yarin, nerde

Ev kazılmış kara yerde

Yatmamaya çaremi var

 

Münker nekir gelecektir

Rabbin kimdir diyecektir

Mümin cevap verecektir

Vermemeye çaremi var

 

default_horizontal_line
 

 


PEYGABERİMÎZİN İZİNDEYİZ

 

Biz Kur'an-ın hadimleri

Pür imanlı ve zindeyiz

Bu yoldan dönmeyiz asla

Peygamberin izindeyiz.

 

İzindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Hak Habibim dedi ona

Bizden feda can uğruna

Alem şahid olsun buna

Peygamberimizin izindeyiz.

 

İzindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

İslamın nuru gür sesi

Kaldırdı zulmeti yesi

Alemlerin efendisi

Peygamberimizin izindeyiz

 

İzindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

O'dur ahır hak peygamber

Ona selam salat gönder

 

Cihanda en büyük önder

Peygamberimiz izindeyiz

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Onu sevsen onu tanı

O'dur tende canlar canı

Gönüllerin tek sultanı

Peygamberimizin izindeyiz

 

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Hayra koşan serden kaçan

Bize nuru ufku açan

Alemlere rahmet saçan

Peygamberimizin izindeyiz

 

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Tende kalan bir can ile

Aşk ile pür iman ile

Biz Hazret! Kur'an ile

Peygamberimizin izinyediz

 

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

default_horizontal_line
 

 


SELAM OLSUN

 

Biz dünyan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

 

Ecel büke belimizi

Söyletmeye dilimizi

Hasta iken halimiz!

Soranlara selam olsun

 

Tenin ortaya açıla

Yakasız gömlek biçile

Bizi bir asan vechile

Yuyanlara selam olsun

 

Sela verile kastimize

Gider olduk dostumuza

Namaz için üstümüze

Duranlara selam olsun

 

Derviş YUNUS söyler sözü

Yaş dolmuştur iki gözü

Bilmeyenler bilsin bizi

Bilenlere selam olsun

 

default_horizontal_line
 

 

 


ABDEST ALDIĞIN ZAMAN

 

Dökülür bedede cümle günahlar

Namaz işin abdst aldığın zaman

îkim melek iki yanında durur

Sabah namazım kıldığın zaman

 

Dahi namazım terketme sakın

îsterisen ola imanın bütün

Hak kulum der sana Rasül ümetim

Öğle namazım kaldığın zaman

 

Gökten yere iner bütün melekler

Meleklere müştak olur felekler

Kabul olur anda bütün dilekler

ikindi namazın kıldığın zaman

 

Cennet bahçesin! Hak kendi bezer

Şad olur müminler içinde gezer

Kiramen Katibin sevabın yazar

Akşam namazım kıldığın zaman

 

Bu namazdır müminlerin burağı

Hak teala yakın eder ırağı

Cenneti ala olur anın durağı

Yatsı namazım kıldığın zaman

 

Ecel yasnğına koyunca başın

Dökülür gözünden kan ile yaşın

İman Kur'an olur senin yoldaşın

Azraile canın verdiğin zaman

 

default_horizontal_line
 

 

 


MEDİNEYE VARAMADIM

 

Medineye varamadım

Gül kokuşu alamadım

Ben Rasüle doyamadım

Yaralıyım yaralı yaralı

 

Kabenin örtüşü kara

Açtı yüreğime yara

Bulunmaz derdime çare

Yaralıyım yaralıyım yaralı

 

Hacerül Esvedin taşı

Akıttın gözümden yaşı

Bulunmaz Rasülün eşi

Yaralıyım yaralıyım yaralı

 

Elimden tut kaldır beni

Ya vuslata erdir beni

Çok ağlattın güldr beni

Yaralıyım yaralıyım yaralı

 

default_horizontal_line
 

 

 


ALMA TENDEN CANIMI

 

Alma tenden canımı

Aman Allah'ım aman

Görmeden cananımı

Aman Allah'ım aman

 

Aşıkım Muhammed'e

Ol Resüli emcede

Koyma bizi firkate

Aman Allah'ım aman

 

Bir kez yüzün göreyim

Payine yüz süreyim

Canım anda vereyim

Aman Allah'ım aman

 

Zareyleme işimi,

Zehreyleme aşımı

Dökme kanlı yaşımı

Aman Allah'ım aman

 

default_horizontal_line
 


mağrur OLMA insanoğlu

 

Makamımız kuş misali

Daldan dala konabilir

İnsanoğlu yok misali

Birgün olur ölebilir

 

Dağlar taşlar kül misali

Birgün olur tozabilir

İnsanoğlu gül misali

Birgün olur solabilir

 

Hakikata eren erler

Mevlasım bulabilir

Kendini kemter görenler

Birgün yüce olabilir

 

Bu can bana emanettir

Birgün olur uçabilir

Dünya malı bir zinnettir

Ancak amel kalabilir

 

Mağrur olma insanoğlu

Ölümün çaresi yoktur

Soğuk vurmuş sümbül gibi

Solmamaya çaren yoktur

 

default_horizontal_line
 


Ana Sayfa