Resulullah (s.a.s) bir hadisinde, Allah yolunda cihat ile kıyas yaparak ş÷yle buyurmaktadır: Mescitime bir hayrı ÷ğrenmek veya ÷ğretmek išin gelen, Allah yolunda cihat eden kimse gibidir. Bunun dışında gelen, başkasının kazancını seyreden kimseye benzer" (Ahmed b. Hanbel, II, 418).