İSN AŞERİYYE

 

Şi mezheplerden aynı zamanda İmamiyye diye de bilinen mezheb.

Onikiciler. Oniki imam tanıyan Şiler. Şilerin iinde ilk yedi immı imam tanıyan fırkaya "Sebiyye" yediciler denildiği gibi oniki imamı kabul edenlere de oniki imamı tanıyanlar anlamında "isn aşeriyye" denilmiştir.

Oniki imamlar diye bilinen bu fırkanın mensupları aralarında birok ihtilaflara dşmşler, gruplara. ayrılmışlardır. Bu ihtilafların kaynağı imamlarla ilgili olan dşncelerin farklı olmasıdır. Bilhassa son imam, imam-ı Muhammed Mehd ile ilgili kanaatlar birok isn aşeriyye fırkasında farklı farklıdır. Oniki imam sırasıyla şunlardır. 1. Ali el-Murtaza, 2. Hasan el-Mcteb, 3. Hseyn eş-Şehid, 4. Ali Zeyn'l-Abidn es-Seccd, 5. Muhammed el-Bkir, 6. Cafer es-Sdık, 7. Musa el-Kzım, 8. Ali er-Rıza, 9. Muhammed et-Tak, 10. Ali en-Nak, 11. Hasan el-Asker, 12. Muhammed el-Mehd el-Hucce.

İsn aşeriyye'nin bir ismi de immiyye'dir (Daha geniş bilgi iin bk. Ca'feriyye mad.).

Şamil İA